loading
Кликнете за Opel LiveChat
chat

СТЕФАНОВ МОТОРС ООД изпълнява Проект BG16RFOP002-2.077-0784 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономически последствия от пандемията COVID-19” в рамките на Оперативна програма Иновации и Конкурентноспособност, финансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Главната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.  Общата стойност на поректа е 150 000 лв., от които 127500 лв. европейско и 22500 лв. национално съфинансиране. Проектът се изпълнява в периода 10.02.2021 – 10.05.2021 година.

НАЧАЛО