loading
Кликнете за Opel LiveChat
chat

О Б Я В А 


На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./


У В Е Д О М Я В А М Е


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг и автомивка” в ПИ 56784.18.206, по ККР на гр. Пловдив, между Голямоконарско и Пазарджишко шосе

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, Район Северен, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 22 А или в РИОСВ Пловдив, бул. "Марица "№ 122.

НАЧАЛО